Voor wie? Kom in actie!

Een thermografische borststudie is voor:

Vrouwen die:

 • bewust met hun gezondheid bezig zijn
 • gevoelige en/of pijnlijke borsten hebben
 • verhoogd risico hebben op verstoringen in het borstweefsel door onder andere langdurig roken en/of pilgebruik
 • (aanvullend) preventief onderzoek willen.
Mannen die:
 • Bewust met hun gezondheid bezig zijn en zoeken naar een preventieve screeningsmethode.

Op een effectieve manier je leefstijl bijsturen

Met medische thermografie krijgen we geen diagnose, maar een rapport wat laat zien waar verbeteringen te halen zijn of het geeft een duidelijke reden voor vervolgonderzoek.

Wanneer een thermografische studie  van de borsten een hoog niveau van zorg laat zien, zal altijd geadviseerd worden om contact op te nemen met de huisarts.

Thermografie is géén vervanging van een mammografie. Thermografie kijkt in een zeer vroeg stadium naar fysiologische veranderingen. Deze veranderingen kunnen aanleiding zijn om gericht aandacht te besteden aan je leefstijl of om professionele hulp in te schakelen.

Contra-indicatie

Thermografie heeft geen toegevoegde waarde voor vrouwen die een chemobehandeling ondergaan, vrouwen die zwanger zijn en vrouwen die borstvoeding geven.

Deze borstonderzoeken zijn mogelijk:

Baseline borstonderzoek:
na 3 maanden zelfzorg

Twee borstonderzoeken met een tussentijd van drie of zes maanden noemen we een baseline. Een baseline geeft de grootste nauwkeurigheid die we maar kunnen wensen met thermografie. In deze maanden kun je een verbetering aanbrengen in het weefsel van je borsten. Iedere vrouw heeft een eigen patroon, jouw blauwdruk. Die blauwdruk wordt goed zichtbaar door twee onderzoeken binnen een tijdsbestek van zes maanden met elkaar te vergelijken. Foto’s die je (twee) jaarlijks laat maken, worden altijd vergeleken met deze baseline om te zien of er veranderingen hebben plaatsgevonden. Of een vervolgstudie na drie of na zes maanden plaatsvindt bepaalt de arts die jouw rapport schrijft.

Eerste borststudie van de baseline

Je komt voor het eerst voor een thermografische borststudie. Bij dit complete onderzoek worden negen foto’s van je borsten gemaakt vanuit verschillende hoeken. Deze zijn van belang omdat het in een vroegtijdig stadium veranderingen kan laten zien op gebied van fysiologische processen die zich later kunnen ontwikkelen tot borstklachten.

Tweede borststudie van de baseline

Afhankelijk van de bevindingen uit het eerste borstonderzoek zal de arts of complementair werkend therapeut adviseren op welke termijn een vervolgonderzoek wenselijk is, drie of zes maanden.

Na de baseline is het wenselijk om jaarlijks de thermografische borststudie te herhalen. Dit is dan één studie die wordt vergeleken met de meest recente foto’s.

Het uitgebreide vrouwenonderzoek is gericht op:

medical-thermography-back-large

 • onderbuikklachten
 • allergische klachten
 • klachten van neus-, voorhoofds- en bijholtes
 • hoofdpijnen
 • gebitsproblemen
 • klachten gerelateerd aan werking van de schildklier
 • spijsverteringsklachten
 • bloedvaten
 • vroegtijdige tekenen van hart- en vaatproblemen

Het uitgebreide mannenonderzoek is gericht op:

infrahoofd
 • hart en bloedvaten
 • allergische klachten
 • klachten van neus-, voorhoofds- en bijholtes
 • hoofdpijnen
 • gebitsproblemen
 • klachten gerelateerd aan de werking van de schildklier
 • prostaatklachten

Bij het uitgebreide vrouwen- en mannenonderzoek worden 23 foto’s gemaakt van het hoofd tot en met het bekken. Veel ziektes beginnen met ontstekingen. Deze kunnen in een vroegtijdig stadium worden gedetecteerd met infraroodscreening. En daarmee in een vroeg stadium behandeld. Ook kan een thermografische studie je huisarts ondersteunen in zijn onderzoek.

Thermografie voor het hele lichaam

infra been
voeten

Van top tot teen worden 31 beelden van je lichaam gemaakt. Naast bovengenoemde screenings worden ook de onderrug, armen en benen meegenomen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de bloedvaten. Dit kan bijvoorbeeld zinvol zijn bij aanleg voor spataderen.

Lees meer over mijn werkwijze