***

Wat is thermografie ?

Met een heel gevoelige infrarood camera en speciale anatomische software worden temperatuurverschillen van 0,05 graden en groter op elke millimeter van de huid zichtbaar. De huid heeft een relatie met alle organen en systemen in het lichaam. Afwijkingen in organen of systemen worden zichtbaar gemaakt aan de huid. De diepte van het probleem is niet van belang. Hoe werkt dat? Elke pathologische verandering in je lijf gaat gepaard met een temperatuursverhoging. Bij ontstekingen wordt het lichaam actief om zich van de ontsteking te ontdoen en dit geeft warmte. In geval van tumorcellen worden extra bloedvaatjes aangemaakt om die cellen van voeding te voorzien. Ook dit geeft extra warmte.  Dus elke verandering in je lichaam laat een verhoogde temperatuur zien volgens een specifiek patroon. Wanneer je lymfesysteem overbelast raakt, zal ook dit extra warmte genereren. Dit is dan bijvoorbeeld goed te zien op thermografische beelden van de oksels of de liezen. Daar zitten grote lymfeknopen waar afvalstoffen zich ophopen en waar geen nieuwe afvalstoffen verwerkt kunnen worden. Deze kunnen zich dan ophopen in het vetweefsel van je borsten en daar voor problemen gaan zorgen.

Slide1

 thermografisch borstonderzoek

 

Thermografie of mammografie?

Naar aanleiding van een thermografisch borstonderzoek kan de diagnose borstkanker niet worden gesteld. Thermografie geeft informatie over hoe het lichaam werkt. Veranderingen hierin gaan altijd vooraf aan anatomische veranderingen. De diagnose borstkanker kan ook niet met mammografie worden gesteld. Mammografie laat anatomische structuren zien. De diagnose kan alleen gesteld worden met weefselonderzoek waarbij naar cellen gekeken wordt. Thermografie helpt wel om inzicht te krijgen in je borstgezondheid. Het warmtepatroon kan bij beide borsten er anders uitzien. In geval dat er in het artsenrapport sprake is van een hoge mate van bezorgdheid, zal het dringend advies ook zijn om contact op te nemen met je huisarts.

160217.1.002

Beschreven voordelen van medische thermografie:

  • Digitale vastlegging van fysiologische activiteit als mogelijke voorloper van tumorgroei .
  • Vanaf 24 jaar mogelijk.
  • Veilig; eventuele tumoren ( in situ) lopen niet het risico te worden kapot gedrukt.
  • Pijnloos; de borsten hoeven niet aangeraakt te worden.
  • Stralingsvrij; geen kankerverwekkende onderzoeksmethode.
  • Geschikt voor alle cupmaten.
  • Ook voor vrouwen na amputatie(s), bij implantaten of protheses.
  • Ook mannen.

Het percentage vrouwen jonger dan 50 jaar met borstkanker bedroeg in 2014 bijna 20% van het totaal. Het gaat om 2.964 vrouwen tegenover 2.105 in 1990. Hierdoor is de vraag naar screening beneden de 50 jaar toegenomen.